Ljiljan

14-03-2021

Kontaktoplysninger

Ljiljan, Rughaven 31, st. th., 9000 Aalborg   

CVR nr. 31834848

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2020 til den 14. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ljiljan.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et monument i Kildeparken i Aalborg, for folkedrabet i 1995 Srebrenica Bosnien.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vedligeholdelse af monumentet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02272