LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vestre Gade 6A, 2605 Brøndby – CVR 41605863

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.livetsskole.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.227366) og konto-overførsel (Reg.1551 Konto 3719626793)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysning- og information omkring Det Tredje Testamente – alkærlighedens videnskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03047