LittleBigHelp

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ahornsgade 1, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.littlebighelp.com), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.56499) og kontooverførsel (Reg. 9337 Konto 0001502301)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter for udsatte børn og familier i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02790