Lisacare Association

13-10-2021

Kontaktoplysninger

Algade 15F, 4500 Nykøbing Sj, CVR 34396515

Indsamlingsperiode

Fra den 14. oktober 2020 til den 13. oktober 2021. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lisacare.dk) sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.22252833) og konto-overførsel (Reg.8978 Konto 265082) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddannelse til udsatte børn af spedalske og polioramte forældre i Uganda, støtte til tidligere hjemløse voksne spedalske og polioramte. Hjælp til en mindre hospital i Kibibi form af hospitals udstyr og almene behov.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering af herbergets bygning samt fornyelse af inventar madras, tæpper og køkken udstyr., mad i Corona perioden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02811