"Linie 14"

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Blågårdsgade 14, 2200 København N - CVR 25894030

Indsamlingsperiode

Fra den 28. november 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.6155NT, 1931WC) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0001077017)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække en negativ egenkapital, foreningen har fået grundet tidligere lederes længerevarende sygdom.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til aktiviteter eller renovering af lokalerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04262