Ledøje Petanque Club

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Baltorpvej 221, 6. 4. 2750 Ballerup - CVR: 30227395

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af baneareal til Ledøje Petanque Club.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til finansiering af nyt baneanlæg.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af Ledøje Petanque Club.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02325