Langeskov Borgerforening

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Engvej 16, 5550 Langeskov – CVR 88768116

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.14287) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 3217031311)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opbygning af hal på 250kvm. Til opbevaring af materiel fra det årlige kræmmermarked.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til lånafvikling med 50% for Langeskov Borgerforenings lån hos kommunen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03024