Landsforeningen Spor

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C - CVR 31351901

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.landsforeningen-spor.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.983010) og kontooverførsel (Reg.5328 Konto 0000249586)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Spors aktiviteter der skal understøtte arbejdet for bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, netværk for senfølgeramte samt synliggørelse af senfølgeproblematikken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04182