Landsforeningen SIND

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 27119719

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sind.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 867553) og kontooverførsel (Reg. 9541 konto 0005403944).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for SIND’s arbejde for sindslidende og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03318