Landsforeningen Huntingtons Sygdom

24-09-2021

Kontaktoplysninger

Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj - CVR 17765639

Indsamlingsperiode

Fra den 25. september 2020 til den 24. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.huntingtons.dk), sociale medier og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1551 Konto 4242424)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning og oplysning om Huntingtons Sygdom, herunder møder om sygdommen, udgivelse af pjecer og bladet huntingtons.dk, hjemmesiden www.huntingtons.dk samt opfyldelse af formålet med foreningens vedtægter §§ 1-5.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03578