Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard, 22630 Taastrup. CVR.nr.: 20248815

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dpdanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise og postomdeling. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CP Danmark, hvis formål er at skabe bedst mulige forhold for mennesker med cerebral parese og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02691