LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Borgergade 111, 1300 København K

CVR: 88615913

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.byogland.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 85969) og konto-overførsel (Reg. 1551 Konto 3576023871)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bevaring og fredning af bygningskultur og landskabskultur jævnfør landsforeningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02842