Landsforeningen Autisme

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, 2., 2630 Taastrup - CVR 84414913

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.autismeforening.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.7350990) og kontooverførsel (Reg.5323 Konto 0318970)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Autisme, der er en frivillig forening. Landsforeningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlingsformer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04044