Kvindemuseet i Danmark

19-05-2021

Kontaktoplysninger

Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2020 til den 19. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kvindemuseet.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 572882) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Kvindemuseet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02495