Kvindekomiteen 8. Marts

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ringridervej 32, 6400 Sønderborg - CVR 36339039

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved event samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kvindedagen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.202691) og kontooverførsel (Reg. 7910 Konto 0000114663)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte kvinder og børn med tilknytning til Kvinde- krisecenteret i Sønderborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03177