KUNSTSKABET

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Søndervænget 6, 7080 Børkop – CVR 33652879  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kunstskabet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6855 Konto 0001062224)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstilling/opbygning af en Trold i Børkop. Trolden udføres af kunstneren Thomas Dambo. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan op-fyldes, skal midlerne anvendes til støtte for Børkop Vandmølle.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til løbende vedligeholdelse/drift af Trolden samt af opstillingsstedet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03019