Kultur og Undervisningsfond K.U.F

12-04-2021

Kontaktoplysninger

Gudrunsvej 50, 1. th. 8220 Brabrand

Indsamlingsperiode

Fra den 13. april 2020 til den 12. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved i moskeer og islamiske centre og forsamlinger, ved kontantbetaling og dankort samt MobilePay (nr. 202020) betalinger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af kulturlokaler i Århus Vest Edwin Rahrsvej 82, 8220 Brabrand.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til inventar og indretning.

I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes doneres midlerne til en anden kulturel organisation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02415