Komité - Zakatfonden

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Waseem Ahmad Hussain, Aneela Iqbal og Marie Louise Parbst.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.zakat.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31204921, 61778366, 28284724 og kontooverførsel (Reg. 2255 Konto 6293263777)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Zakatfondens almene formål. Herunder økonomisk støtte til almennyttige og/eller velgørende formål alt efter bestyrelsens frie skøn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03452