Komité v. Caroline Melchiorsen Wesselhøft - Indsamling Carolines Hope 4 Cancer Treatment

11-02-2021

Kontaktoplysninger

Carolinehope4life@gmail.com

Indsamlingsperiode

11. februar 2020 til den 10. februar 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, radio, SMS og TV.

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger kontooverførsel og paypal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække udgifter i forbindelse med Carolines kræftbehandling i ind-og udland. Midlerne skal bl.a. anvendes til at dække udgifter i forbindelse med erhvervelse af kosttilskud, samt til at dække udgifter i forbindelse med komplementær medicin mv. 

 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at dække omkostninger i forbindelse med en langtidsbehandling af kræften

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02204