Komite - Støttekomitéen

22-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Andreas Rasmussen, Simon Høgh Bünger og Mikkel Thydal.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. september 2020 til den 22. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.redox.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.80905) og kontooverførsel (Reg 8401 Konto 0001155573).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Redox.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02792