Komité - Støtte til udviklingsarbejde, Mia Johnsen

29-11-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mia Johnsen, Charlotte Strandfelt og Jette Kobber.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. november 2020 til den 29. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.27506886) og kontooverførsel (Reg. 3098 Konto 3103670659)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et udviklingsprojekt på et børnehjem i Moshi, Tanzania, med må for at børnehjemmet kan blive selvfinancierende. Herunder til en minibus.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at fremme målet selvfinancierende. Eksempelvis til høns og kaniner til et mindre landbrug.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en udflugt for alle børnehjemmets børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03045