Komité - Støtte til Musikgalleriet og Mariehaven

10-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Helge Engelbrecht, Inger Marie Engelbrecht og Marianne Larsen

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juli 2020 til den 10. juli 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 45561) og kontooverførsel (Reg. 7729 Konto 4012550)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Musikgalleriet og Mariehaven

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00274