Komité - Støt Jannis kamp for et længere liv som Mor til 3

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Charlotte Kristensen, Susanne Buss Svendsen og Sara Hadberg Pedersen

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 2537PL, 0095YH, 2191AX, 8481QB) og kontooverførsel (Reg. 9805 Konto 2077366264)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Jannis kræftbehandling.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03178