Komité - Sailing for Hope

10-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Camilla Aggerholm, Kiddie Heriba og Mathias Caine Heriba.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. juli 2020 til den 10. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sailingforhope.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 22284715, 22273074) .

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en sejlbåd som skal fungere som base for kommende social pædagogisk projekt.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af sejlbåden samt udstyr så sejlbåden kan blive 100% Co2 neutral – i form af solenergi, luftenergi, elmotor mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02605