Komité - Podcasten Det Værste Par

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ayse Sofie Flykt, Martin Nørgaard Hansen og Elias Ehlers.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal (10er)

(Indsamlingskonto: Reg 5322 konto 0423207)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter i forbindelse med podcast.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02740