Komité - Podcast og bog indsamling

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Naveed Bobby Baig, Kasper Bjørn Mathiesen og Sofie Clausager

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt online indsamlingsplatform, Podcast, sociale medier (Facebook, Instagram), og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50669433) og kontooverførsel (Reg. 2252 Konto 6297274013)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte arbejdet med udgivelse af podcast og bog om muslimer i Danmark. Herunder betaling af studietid, rejseomkostninger, musikcopyright, udstyr, udgivelsesomkostninger.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til grafik, Facebook ads, rejseomkostninger og debatarrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03219