Komité - Petersen

08-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Poul Christian Petersen, Grethe Petersen og Elisabeth Petersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. oktober 2020 til den 8. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20761923, 0803PN) og kontooverførsel (Reg. 0400 Konto 4015109845)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjemsendte asylansøgere. Herunder leveomkostninger og etablering i deres hjemland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02823