Komité - Nordvest eget træ

22-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jonna Daldorph Nielsen, Mia Lykke Larsen og Marie Helles.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. oktober 2020 til den 22. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 5143YE)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb og plantning af et træ.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller der er et overskydende beløb, efter formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til indkøb af buske og blomster, som plantes i KBH NV.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne ligeledes anvendes til buske og blomster i KBH NV.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02892