Komité - My Love for Humanity

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Komité - My Love for Humanity, Komitéen består af Birgitte Berg Larsen, Irene Kasandi Okonji og Daniel Mogaka Nyambane.

Mailadr. ditte_pi@hotmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30 juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 53612636) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børnehjemmet Kibera Pride i Kenya. Herunder husleje, mad, mulighed for uddannelse.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til bekæmpelse af Covid-19.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02455