Komité - Mark Ndure Stougaard

17-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Alexander Ndure Stougaard Nielsen, Dorthe Voss Jensen og Markus Erik Bach Svenningsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 6. juni 2021 til den 17. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.81151872) og kontooverførsel (Reg.6695 Konto 1003791358)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjemtransport af kiste.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til rejseudgifter i forbindelse med begravelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til begravelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03678