Komité - Malthes indsamling

15-01-2021

Kontaktoplysninger

Komité - Malthes indsamling, Komitéen består af Camilla Maria Sørensen, Malthe Finsen Sørensen og Tomas Gjelfort

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 15. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.40839726)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for elektriske hjul til Malthes kørestol.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at forsøde Malthes hverdag i forbindelse med ophold på hospital/hospice.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02862