Komité - Mad til Guayaquil

01-05-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kaj Vilhelmsen, Ricardo Cevallos og Sergejs Turkevics.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. maj 2020 til den 1. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mad til beboerne i Guayaquil Ecuador. Herunder til indkøb af genbrugeligt service og til fødevare, som en kok laver ulønnet, til servering foran et hotel i byen.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til en lokal etableret hjælpeorganisation i et lignende projekt for fattige/hjemløse i Guayaquil Ecuador.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02367