Komité: Life for Olivia

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Cecilie V. Bruhn

Kontaktmail: ceciliebruhn@hotmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til alle udgifter forbundet med Olivias operation og relaterede omkostninger hertil. Herunder operationer i udlandet, sygehus, ophold, hotel, transport mm samt udgifter relateret til sygdommen, herunder genoptræning, hjælpemidler, læge undersøgelse, scanninger mm.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre omkostninger forbundet med Olivias sygdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02226