Komite - Lars Ørsøes efterladte

20-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jesper Lundbak Ørsøe, Nils Peter Dam Lottrup og Kim Ørsøe.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2021 til den 20. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0400 Konto 4027330113)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Lars Ørsøe efterladte kone Fleur Ørsøe. Herunder til begravelsesomkostninger, omkostninger forbundet med salg af hus, midlertidig husleje og flytteomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03525