Komité - Landsindsamlingen mod 5G

07-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Henrik Wammen Jensen, Marianne Scheel Wammen og Agathe Esmaralda Langhop Dorado.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juli 2020 til den 7. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.landsindsamlingenmod5g.org), online indsamlingsplatform (www.Stripe.com), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forarbejde med og gennemførelse af selve søgsmålet og de opgaver der måtte være tilknyttet hertil, eksempelvis oplysningsvirksomhed, anti-lobbyarbejde og udarbejdelse af regnskab, samt evt. udarbejdelse af høringssvar på lovforslag og lignende retspolitisk virksomhed ang. farerne og skaderne på mennesker og miljø ved radiofrekvent elektromagnetisk stråling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02583