Komité - Kristians Kræftkamp

01-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Signe Lautrup-Nielsen, Erik Lautrup-Nielsen og Lars Peter Thykier

Indsamlingsperiode

Fra den 2. december 2020 til den 1. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5479 Konto 54798785616)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Kristians kræftbehandling i Tyskland (immunterapi behandling).

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03020