Komité: Indsamling til støtte for deltagelse i Mod Nye Ressourcer på La SantaSport

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Komité: Indsamling til støtte for deltagelse i Mod Nye Ressourcer på La SantaSport, 

Komitéen består af Solvei Helen Margit Markvad Jørgensen, Hanne Grete Bousager Larsen og Gert Flensborg Schultz

Mailadr. 2008ges@gmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til kræftramte, så de får mulighed for at deltage i temaugen Mod Nye Ressourcer, der afholdes på Club La Santa. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til T-shirts og lignende sportspåklædning til deltagerne i Mod Nye Ressourcer.

Såfremt Mod Nye Ressourcer ophører elle ændrer karakter, skal de indsamlede midler anvendes til støtte for kræftramte, til lignende ophold på et aktivitetscenter svarende til Club La Santa, med gunstige klima & vejrforhold og med strukturerede, fysiske aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02285