Komité - Indsamling til Pamela

01-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Trang Thi Lam McLean, Long Manh Lam og Hoang Ngoc Anh Thi Lam

Indsamlingsperiode

Fra den 21. marts 2021 til den 1. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3098 konto 3107171002)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til kræftramte Pamela, som er på livsforlængende behandling.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet gives til forældrene og anvendes til begravelsesomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03432