Komité - Indsamling til naturbeskyttelse

01-05-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Alexander Holm, Jonas Colling Larsen og Mette Marie Holm

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 1. maj 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1569057)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for NGO som arbejder med naturbeskyttelse

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03321