Komité - Indsamling til Michelle Brauners behandling af snapping scapula

14-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Christopher Trung Paulsen, Lone Bräuner og Michelle Søs Sonn Bräuner.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2020 til den 14. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 42516421) og konto-overførsel (Reg. 4406 Konto 4406734994).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Michelle Bräuners behandling af snapping scapula i udlandet.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet og Michelle Bräuner ikke selv har de resterende midler til behandlingen, eller formålet ikke kan opfyldes samt hvis der er overskydende beløb efter formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til Danske Hospitalsklovne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02642