Komité - Indsamling til Maria From Jakobsens børn

25-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Niels From, Mette From Jakobsen og Peter Nyborg.

Indsamlingsperiode

Fra den 26. december 2020 til den 25. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. mariafromjakobsen.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.44165064)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter forbundet med Marias forsvinden. Herunder udgifter til advokater, psykologer, dusør til den person, som kommer med en henvendelse til politiet, samt mere almindelige udgifter til børnenes hverdag, fx tøj og sko.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03088