Komité - Indsamling til Lenette

01-11-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kenneth Bo Christensen, Morten Kim Brøndum Andersen og Britt Vestby Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. juni 2021 til den 1. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 4560FJ, 4863KF og 0869WX)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddannelsen sorgvejleder til Lenette Kristensen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre kurser eller uddannelser Lenette måtte ønske sig efterfølgende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03673