Komité - Indsamling til genoptræningsophold til Morten

07-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Henrik Palle Rasmussen, Dorthe Michella Skov Rasmussen & Monica Skov.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juli 2020 til den 7. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 4508MD, 7030PX, 4931WA, 7294PV) og kontooverførsel(Reg.nr.: 0712. kontonr.:9467857891).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for helt eller delvist at dække Mortens genoptræningsophold ved ”The Back to Life Project”.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til ”The Back to Life Project”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. januar 2022. 

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02591