Komité - Indsamling til et ordblinde efterskole ophold

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anja Schønwandt, Anders Schønwandt og Martin Schønwandt

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform (Samlind).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9815 Konto 4573193100)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et ordblinde efterskole ophold til Anders og Martin til 110.000kr.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet til opholde til begge drenge, skal midlerne anvendes til 1 enkelt ophold og /eller hjælp til ordblindhed. Herunder eksempelvis privatundervisning.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ordblinde hjælp i forbindelse med uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03372