Komité - Hund Forbi - Randers Dyrehospitals indsamling til udsattes kæledyr

13-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Christian Kolthoff, Majbritt Bisgaard og Lone Birgitte Milo Plum.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juni 2020 til den 13. juni 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.10454) og kontooverførsel (Reg. 9233 Konto 2330113254)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte kæledyr. Herunder til medicin og større operationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03430