Komité - HOPES ABC - Charsadda

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Sair Ahmad Nissar Anjum, Yusef Mubeen og Uswa Anjum.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 35000) og kontooverførsel (reg. 8401, konto 1185497).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hopes Foundations velgørende arbejde i Charsadda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04549.