Komité - Hjem til Drosselvej

01-08-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Luna Ruth Lenskjold, Jens Christian Lenskjold og Majken Lenskjold

Indsamlingsperiode

Fra den 5. august 2020 til den 1. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatforme og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5479 Konto 1673235)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forsikringssags omkostninger forbundet med Mille og Per Lenskjolds hus. Herunder Advokatbistand, bygge-sagkyndige, genhusning, skimmelprøver o.l.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overdrages til Mille Lenskjold til at kompensere for en meget lang og svær tid for den lille familie.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02630