Komite - Hjælp til Camillas kræftbehandling i udlandet

06-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mads Bislev Kokkedal, Fie Bislev Kokkedal og Camilla Kokkedal.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. september 2020 til den 6. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger. (Nr 800491).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Camilla Kokkedals kræftbehandling i udlandet.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt eller formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler anvendes til Camillas Børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02730