Komité - Heidi's kamp

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Camilla Moesgaard, Charlotte Engel-Andreasen og Jesper Bjerg-Larsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 51 26 90 53 og 42 76 90 77) og kontooverførsel (Reg. 7632 Konto 1010175).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for livforlængende behandlinger mod kræft til Heidi, både i Danmark og udland. Herunder kemibehandling i Tyskland, transport til hele familien, kost og alternative behandlinger på helseklinikker og private klinikker i Danmark og Europa.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælp til plejepersonale og hospice plads. I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilgå Heidies 2 drenge Frederik og Victor.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02395