Komité - En hver families mareridt - Til Noel og familie

20-11-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Heidi Holm Damgaard, Brian Stenstrup Nielsen og Helle Hansen.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. november 2020 til den 20. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme, Stripe) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5397 Konto 000565058).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk hjælp til Noels familie. Herunder boligudgift under ophold på OUH, transport, psykolog, genoptræning, hjælpemidler og generel økonomisk hjælp til hvad familien ønsker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03009